Produksjon i februar 2010

Stavanger, 8. mars 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Norecos olje- og gassproduksjon i februar 2010 var 13.750 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert oljepris var 73 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

 

Siri-feltet produserte 9.600 fat per dag (4.800 fat per dag netto til Noreco), mens Nini produserte 7.000 fat per dag (2.100 netto) i februar. Produksjonen for begge feltene var positivt påvirket av flush-produksjon som følge av at feltene nylig har vært nedstengt i fem måneder. Produksjonen på Nini-feltet ble i tillegg drevet opp som følge av oppstarten av en ny produksjonsbrønn og en ny vanninjeksjonsbrønn i Ty-formasjonen.  

 

Cecilie-feltet ble gjenåpnet i februar, og produksjonen var lav i starten som følge av begrenset tilgang til gassløft. Gjennomsnittlig produksjon for måneden var 500 fat per dag (300 netto). Feltet produserer nå i størrelsesorden 1.000 fat per dag (600 netto).

 

Nini Øst ble startet opp 24. februar, og bidro derfor kun marginalt til snittproduksjonen for februar. Feltet produserer for tiden rundt 7.000 fat per dag (2.100 netto), og forventes å øke til omkring 10.000 fat per dag (3.000 netto) når det kommer opp på full kapasitet.

 

Produksjonen på Brage var stabil på 36.900 fat oe per dag (4.500 netto). En ny produksjonsbrønn i Statfjord-reservoaret ble satt i produksjon mot slutten av måneden. Boringen av neste produksjonsbrønn er i gang og forventes fullført i andre kvartal i år.

 

Syd Arne-produksjonen økte til 22.300 fat oe per dag (1.450 netto), opp 15% fra januar som følge av høyere regularitet. Boringen av to nye produksjonsbrønner går etter planen, og begge brønnene ventes å bli satt i produksjon i tredje kvartal.

 

Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 275 og 200 fat oe per dag.

 

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

 

 

Kontaktpersoner:

 

Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner