Produksjon i mai

Stavanger, 10 juni 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR),
Noreco`s produksjon i mai var 12 725 fat oljeekvivalenter per dag, en økning på 13 prosent sammenlignet med mai i 2008.
 
Produksjonen er i tråd med Noreco's produksjonsguiding på 14 000 fat oljeekvivalenter per dag for 2009.
 
På Syd Arne feltet har det i mai pågått brønnintervensjon, noe som fører til midlertidig nedstengning av produksjonsbrønner på feltet. På Brage-feltet var gasseksporten redusert i mai på grunn av gassinjeksjon til Sognefjordreservoaret. Dette reduserte gasseksporten fra Bragefeltet i mai, men vil bidra til økt produksjon av olje senere i år.  Det er planlagt oppstart av vanninjeksjon på Brage i juli, for å sikre høy produksjon fra Bowmore-brønnen. På Nini-feltet bores det for å øke produksjonen fra feltet. Utbyggingen av oljefeltet Nini Øst går i henhold til plan, og installasjonen av Nin Øst-platformen er planlagt å finne sted neste uke. Nini Øst vil bidra til Noreco`s produksjon med mer enn 3000 fat per dag når feltet starter produksjon i andre halvdel av 2009 i år.
 
Planlagt årlig vedlikehold på Siri-feltet (5 dager) og Brage-feltet (14 dager) vil bli gjennomført i juni, i henhold til antagelsene som ligger til grunn for produduksjonsguidingen for 2009.
 
Oppnådd pris for mai var 61 dollar per fat oljeekvivalent (boe). Den oppnådde prisen reflekterer Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856

Abonner