Produksjon i mars 2010

Stavanger, 9. april 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Norecos olje- og gassproduksjon i mars 2010 var 13.650 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert pris var 76 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser. For første kvartal som helhet ble produksjonen 11.375 fat oe per dag, med en gjennomsnittlig realisert pris på 73,50 dollar per fat.

Total produksjon fra de fire feltene i Siri-området var 18.450 fat oe per dag (7.300 fat oe netto til Noreco). Dette var lavere enn potensialet, og skyldes i hovedsak innkjøringsproblemer i forbindelse med gassprosessering av Nini Øst-produksjonen på Siri-plattformen. Produksjonsnivået på Siri var på 8.000 fat per dag (4.000 netto). Nini Øst leverte 6.125 fat per dag (1.850 netto). Nini produserte 3.775 fat per dag (1.125 netto), mens Cecilie produserte 550 fat per dag i mars (325 netto). 

Brage produserte 35.000 fat oe per dag (4.250 netto). Boringen av den andre brønnen på feltet for året er nå fullført, brønnen vil bli benyttet for vanninjeksjon og forventes å bli satt i produksjon i løpet av andre kvartal. 

Syd Arne-produksjonen var stabil på 23.600 fat per dag (1.550 netto) med høy regularitet. Begge de nye produksjonsbrønnene har nå blitt boret ned til Top Ekofisk, og 9 5/8" utforinger er blitt installert. Boringen av reservoar-seksjonen vil påbegynnes i de kommende måneder. 

Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 200 og 350 fat oe per dag. 

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser. 

Kontaktpersoner: 
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90) 
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)


This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Abonner