Produksjon januar 2012

Stavanger, 3. februar 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 1.653 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i januar 2012. Netto realisert pris var 99 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.
 

Produksjonen ble også i januar negativt påvirket av værforholdene i Nordsjøen, som medførte perioder med nedstengning av Siri-plattformen av sikkerhetshensyn.

Produksjon per felt (fat oe):
Nini Øst - 1.162
Nini - 79
Cecilie - 25
Lulita - 323
Enoch - 65

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner