Produksjon januar 2014

Stavanger, 7. februar 2014: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 3 754 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i januar 2014. Netto realisert pris i januar var 98,9 dollar per fat oe (108,3 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i januar 2014 (desember 2013 i parentes):
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 2 766 (4 285)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 0 (0)
Oselvar – 620 (735)
Lulita – 368 (248)
Enoch – 0 (0)
Total – 3 754 (5 269)

Som tidligere meldt var Huntington-produksjonen i januar lavere enn forventet, hovedsakelig på grunn av dårlig vær i hele Nordsjøen-området med påfølgende forsinkelser i lossingen av olje til tankskip. Produksjonen ble gjenopptatt i slutten av måneden.

Produksjon fra Nini (som består av Nini og Nini Øst) startet opp igjen tidlig i februar. Som tidligere opplyst er det ventet at regularitet og produksjon fra disse feltene vil være lavere enn før nedstenging sist sommer. Den midlertidige løsningen baserer seg på produksjon direkte til tankskip og er mer utsatt for vind og bølger. I følge operatøren DONG Energy, er det ikke ventet at Cecilie-feltet vil være tilbake i produksjon før i andre kvartal.

Oselvar- og Lulita-feltene produserte hovedsakelig som forventet og gjenoppstart på Enoch-feltet er som tidligere redegjort for planlagt for andre kvartal.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner