Produksjon januar 2015

Stavanger, 6. februar 2015: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte 4 353 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i januar 2015. Netto realisert pris i januar var 42,6 dollar per fat oe (43,8 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i januar 2015 (desember 2014 i parentes):
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 1 506 (678)
Nini – 1 846 (2 214)
Cecilie – 429 (368)
Oselvar – 456 (497)
Lulita – 116 (198)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 4 353 (3 955)

Huntington-produksjonen har vært stabil men begrenset til ca. 1 500 fat oe per dag netto til Noreco i januar. Stigerørsplattformen i CATS-systemet vil være stengt minst til slutten av februar, men Huntington har fått tillatelse til å øke produksjonen til om lag 1 900 fat oe per dag netto til Noreco i februar.

Nini- og Cecilie-feltene i Siri Fairway-området og Oselvar-feltet rapporterte alle stabil produksjon gjennom januar. I slutten av måneden stengte Nini og Cecilie for planlagt vedlikehold, men feltene er nå tilbake i produksjon. Produksjonen fra Lulita-feltet har vært ustabil gjennom januar på grunn av feil i vannbehandlingsanlegget og planlagt vedlikehold på Tyra- og Harald-feltene like ved.

Oppstart på Enoch-feltet er som tidligere informert forventet i første kvartal 2015.

Kontakt:
E-post: investorrelations@noreco.com

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner