Produksjon juli 2011

Stavanger, 11. august 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) produserte 4.225 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i juli 2011. Netto realisert pris var 112 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Norecos andel av produksjonen fra de fire feltene i Siri-området i juli var omlag 2,425 fat oe per dag. Produksjonen var nedstengt i 17 dager grunnet lekkasje i et stigerør mellom Siri-plattformen og en lagertank på havbunnen. Produksjonen foregår nå direkte til tankskip i påvente av reparasjon. Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 500, Nini Øst 1.225, Nini 600 og Cecilie 100 fat per dag. Noreco har i juli inngått en avtale om å selge sin andel i Siri-feltet med økonomisk effekt fra 1. juli 2011.

Produksjonen fra Syd Arne utgjorde 1.450 fat oe per dag netto til Noreco.

Norecos andel av produksjonen fra feltene Lulita og Enoch var henholdsvis 225 og 125 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontaktperson:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner