Produksjon juli 2012

Stavanger, 9. august  2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 4.869 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i juli 2012. Netto realisert pris i juli var 93 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt, juli 2012 (fat oe per dag):
Nini Øst - 2.042
Oselvar - 1.504
Nini - 569
Cecilie - 562
Lulita - 192
Enoch - 0

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner