Produksjon mai 2013

Stavanger, 10. juni 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 5 193 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i mai 2013, og netto realisert pris var 101 dollar per fat oe justert for lagerverdier.

Produksjon per felt, mai 2013 (fat oe per dag):

Nini Øst – 2 474

Huntington – 1 338

Cecilie – 538

Oselvar – 461

Nini – 382

Lulita – 0

Enoch – 0

Huntington-feltet har foreløpig ikke kommet opp til full produksjonskapasitet. Den pågående oppbyggingen av produksjonen avhenger av innkjøringen av gasseksport-anlegget. Gasseksporten er nå i gang, og operatøren forventer å øke produksjonen opp til full kapasitet i løpet av juni måned.

Som tidligere meldt er det planlagt flere vedlikeholdsstanser i juni/juli som vil påvirke produksjonen fra Nini Øst, Nini, Cecilie og Oselvar. Lulita-feltet er også nedstengt i påvente av fjerning av voks fra rørledning.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

***
Kontaktpersoner:
Svein Arild Killingland, CEO ( 47 913 40 786)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner