Produksjon mars 2008

Produksjon mars og 1 kv. 2008
Stavanger, 1. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR),
Norecos olje, gass og NGL produksjon for mars 2008 var 10 500 fat
oljeekvivalenter per dag.  Gjennomsnittlig oppnådd pris for måneden
var 95 dollar per fat oljeekvivalenter.
 
Produksjonen i første kvartal 2008 var 9 950 fat per dag til en snittpris på 91 dollar per fat oljeekvivalenter.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser. Den angitte prisen per fat er etter kostnader forbundet
med salgsopsjoner.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner