Produksjon oktober 2010

Stavanger, 5. november 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Norecos olje- og gassproduksjon i oktober 2010 var 9.600 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert pris var 78,25 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Total produksjon fra de fire feltene i Siri-området i oktober var 13.300 fat oe per dag (4.975 fat oe netto til Noreco). Nini og Cecilie var stengt i deler av måneden grunnet strømstans. Produksjonsbrønnen SCB-1 var stengt gjennom hele oktober. Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 2.000, Nini East 2.075, Nini 550 og Cecilie 350 fat per dag.

Brage produserte rundt 21.000 fat oe per dag (2.600 netto) i oktober. Produksjonen har vært stabil siden 3. oktober da feltet startet opp igjen etter overhaling av en kompressor. Den nye produksjonsbrønnen A-19 ble satt i produksjon 30. oktober.

Syd Arne produserte omlag 22.000 per dag (1.625 netto). De to nye produksjonsbrønnene ble satt i produksjon og bidro til økende produksjon gjennom måneden.

Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 125 og 300 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner