Produksjon oktober 2011

Stavanger, 3. november 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte 4.569 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i oktober 2011. Netto realisert pris var 105 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.
 

Produksjon per felt (fat oe):
Nini Øst - 2.962
Nini - 745
Cecilie - 473
Lulita - 285
Enoch - 104

Noreco inngikk i juli en avtale om å selge sin andel i Siri-feltet til DONG Energy med økonomisk effekt fra 1. juli 2011. Produksjonen fra dette feltet er derfor ikke lenger inkludert i den månedlige produksjonsrapporten.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner