Produksjon oktober 2014

Stavanger, 7. november 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte i gjennomsnitt 3 702 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i oktober 2014. Netto realisert pris i oktober var 78,0 dollar per fat oe (82,8 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i oktober 2014 (september 2014 i parentes)
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 1 100 (4 801)
Cecilie – 182 (286)
Nini – 1 722 (1 529)
Oselvar – 533 (442)
Lulita – 164 (369)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 3 702 (7 427)

Som tidligere rapportert innebar gasseksportrestriksjoner i Central Area Transmission System (CATS) at produksjonen fra Huntington-feltet ble kraftig redusert fra 1. oktober og helt stengt fra 18. oktober. Feltet forventes å være stengt fram til ca. 5. desember.

Huntington-operatøren utreder nå flere tiltak som kan resultere i økt produksjon fra feltet i tiden framover. På kort sikt vurderes det å gjennomføre en gassinjeksjonstest i slutten av november. Dersom testen er vellykket kan det muliggjøre høyere oljeproduksjon fra Huntington selv i perioder da eksportkapasiteten i CATS måtte være begrenset. På lenger sikt er det sannsynlig at det blir gjennomført brønnintervensjon i en eller flere vanninjeksjonsbrønner, antakelig midten i eller mot slutten av 2015. Noreco avventer operatørens estimater på forventede effekter av slike initiativ.

Produksjonen fra Nini og Cecilie-feltene var jevnt over stabil gjennom oktober, bortsett fra i noen korte perioder. Oselvar-feltet rapporterte stabil produksjon gjennom måneden.

Lulita-produksjon i oktober var lavere enn forventet. Det skyldes forhold i vannbehandlingsanlegget på produksjonsplattformen på Harald-feltet, der produksjonen fra Lulita blir prosessert. I henhold til operatøren er Enoch-feltet forventet å komme i produksjon igjen i fjerde kvartal.

***
Kontakt:

Media: Svein Arild Killingland, adm. direktør. 47 992 83 900
IR: Tommy Sundt, finansdirektør. 47 992 83 900
og Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. 47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner