Produksjonen gjenopptatt på Huntington

Report this content

Stavanger, 22. august 2013: Det vises til børsmelding datert 12. august angående midlertidig nedstengning av produksjonen fra Huntington-feltet.

Noreco er informert av operatøren på Huntington-feltet, E.ON UK E&P, om at produksjonen ble gjenopptatt 19. august 2013 etter at den ble stengt ned av sikkerhetsmessige årsaker den 8. august. Som tidligere meldt, skyldes den midlertidige nedstengningen av Huntington-feltet uavklarte forhold relatert til ventilasjonsanlegget til oljelageret ved lav vindhastighet.

Det er kun produsert små volum siden 19. august, og produksjonen er fremdeles avhengig av værforholdene. Den permanente, lukkede løsning som erstatter ventilasjonsanlegget planlegges ferdigstilt i uken som starter 26. august. Fram til dette er gjennomført vil produksjonen stenges ned hvis vindhastigheten blir lavere enn om lag 10 knop. Når det permanente systemet for lukket håndtering av avgasser er operativt, forventes produksjonen å kunne økes til nivåene før nedstengningen, om lag 27 000 foed (23 400 fat olje per dag og 20 millioner kubikkfot naturgass per dag.) Dette representerer 5 400 foed net til Noreco.

I denne produksjonsoppbyggingsfasen vil den endelige ferdigstillelsen og igangkjøringen av det andre gasskompresjonstoget om bord på plattformen, tidligere referert til som tog A, kunne skje. Når denne kompressoren er bekreftet i orden, er produksjonen forventet å nå full kapasitet.

Eierandelene I Huntingtonfeltet er  E.ON E&P UK  Ltd (25% operator), Premier Oil plc (40%), Noreco Oil UK Ltd (20%), og Iona Energy (15%).

Noreco ser frem til å gi en produksjonsoppdatering på selskapets fremleggelse av 2. kvartal 29 august. 


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO ( +47 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner