Produksjonen gjenopptatt på Oselvar

Stavanger, 26. november 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at produksjonen på Oselvar-feltet, hvor Noreco har en eierandel på 15 prosent, ble startet opp igjen i helgen etter å ha vært nedstengt siden 12. september som følge av en hendelse på vertsplattformen Ula.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner