Produksjonen i gang på Huntington

Stavanger, 15. april 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har blitt informert av operatøren E.ON Exploration and Production om at produksjonen på Huntington-feltet har startet. Produksjonsstarten på Huntington er en viktig milepæl for Noreco. Feltet vil øke selskapets produksjon vesentlig, og bidra til en kraftig vekst i kontantstrøm.

Huntington-utbyggingen består av den flytende produksjons- og lagringsplattformen FPSO Voyageur Spirit som har blitt modifisert for å møte feltspesifikke krav, en seks-brønns boreramme, og en 12 kilometers gassrørledning koblet til transportsystemet BP CATS for eksport av gass. Huntington ligger på britisk kontinentalsokkel og er forventet å ha en produksjonskapasitet på omkring 30.000 fat olje per dag.

Noreco har en eierandel på 20 prosent i Huntington-feltet. Operatør for feltet er E.ON Exploration and Production (25 prosent). Øvrige partnere er Premier (40 prosent) og Iona Energy (15 prosent).

***
Kontaktpersoner:
Einar Gjelsvik, CEO ( +47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner