Produksjonen i gang på Siri-feltet

Stavanger, 24. januar 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -

OSE:NOR), Oljeproduksjonen på Siri-feltet i den danske delen av Nordsjøen er startet opp igjen.

 

 

Feltet har vært nedstengt siden 31. august 2009, etter at en rutineinspeksjon avdekket sprekker i en vannbuffertank på havbunnen ved Siri-plattformen. En midlertidig løsning i form av en metallramme som stabiliserer tanken er nå på plass. Med Siri tilbake i produksjon kan produksjonen fra de tilknyttede feltene Nini og Cecilie også gjenopptas, og den nylig fullførte Nini Øst-utbyggingen vil kunne starte opp produksjonen i løpet av kort tid.

 

En permanent utbedring av skadene forventes å være på plass i løpet av andre halvår 2010.

 

Noreco eier 50% i Siri, 30% i Nini og 61% i Cecilie. Produksjonen fra disse feltene utgjorde i tiden før nedstengningen omlag 6 000 fat olje per dag til Noreco. Nini Øst, hvor Noreco eier 30%, forventes å bidra med ytterligere omkring 3 000 fat per dag til Noreco når feltet når full produksjon.

 

Kontakter:

Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner