Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 17. september 2014; Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA ("Noreco", ticker "NOR") ble avholdt i dag, 17. september 2014 i Norecos lokaler i Stavanger

Generalforsamlingen godkjente forslaget om sammenslåing (spleis) av selskapets aksjer og fullmakten til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med spleisen.

Umiddelbart deretter fattet styret vedtak om å forhøye aksjekapitalen i tråd med fullmakten. Etter gjennomføring av forhøyelse av aksjekapitalen (men før effektueringen av spleisen) vil selskapet ha en aksjekapital på 565 848 510 kroner fordelt på 5 658 485 100 aksjer, hver med pålydende verdi 0,10 kroner.

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt, og er også tilgjengelig på www.noreco.com.

Kontakt:
Tommy Sundt, CFO (0047 908 55 000)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com