Protokoll fra ordinær generalforsamling

Stavanger, 2. mai 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) avholdt i dag ordinær generalforsamling for 2012 ved selskapets hovedkontor i Stavanger. Protokoll fra møtet er vedlagt, og er tilgjengelig på www.noreco.com og www.newsweb.no.

Kontakt:
Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12