Protokoll fra ordinær generalforsamling

Stavanger, 6. mai 2010: Norwegian Energy Company ASA
(Noreco,OSE:NOR).

Det er i dag, torsdag 6. mai 2010 avholdt ordinær generalforsamling i
Norwegian Energy Company ASA.

Vennligst se vedlagte protokoll.


For ytterlige informasjon vennligst kontakt
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
www.noreco.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12