Protokoll fra ordinær generalforsamling

Stavanger, 25. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco,OSE:NOR) 
 
Norwegian Energy Company ASA gjennomførte sin generalforsamling i dag, fredag 25. april 2008 i Stavanger.
 
Vennligst se vedlagte protokoll.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Direktør for investorkontakt  (+47 992 83 856)