Reduksjon av pålydende og splitt og konvertering av A-aksjer gjennomført

Stavanger, 2. januar 2014:

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet"), ticker "NOR"), senest 20. desember 2013.

Etter utløp av den lovfestede kreditorfristen er nedsettelsen av pålydende verdi på Selskapets aksjer gjennomført ved registering i Foretaksregisteret. Ny pålydende verdi på Selskapets aksjer er dermed NOK 0,10 per aksje.

Selskapets A-aksjer er samtidig splittet (1:31) og konvertert til ordinære aksjer. Fra og med i morgen, 3. januar 2014, vil de tidligere A-aksjene dermed være notert og omsettelige på Oslo Børs som ordinære aksjer i Selskapet. Som tidligere meddelt følger splitten og konverteringen VPS' standard oppgjørsrutiner (T+3-basis, hvor T er 2. januar 2014), slik at de splittede og konverterte A-aksjene vil være synlige som ordinære aksjer på investorers VPS konti på eller rundt 7. januar 2014. Aksjonærer og investorer oppfordres derfor fortsatt å utøve forsiktighet ved handel med Selskapets aksjer i denne perioden, og bes å kontakte sin kontofører for spørsmål og ytterligere detaljer.

Etter gjennomføring av nedsettelsen av pålydende og splitt og konvertering av A-aksjene, og før gjennomføring av den pågående reparasjonsemisjonen, er det samlede antall aksjer i Selskapet nå 4 656 094 082, hver med pålydende NOK 0,10. Samtlige aksjer har like rettigheter, og er registrert på samme ISIN.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner