Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 27. september 2011: Det har i dag blitt avholdt ekstraordinær
generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (Noreco).

 

Nominasjonskomiteens forslag til vedtektsendring vedrørende antall styremedlemmer ble vedtatt, og Ole Melberg ble valgt inn som nytt styremedlem.


Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker