Registrert kapitalforhøyelse og gjennomført spleis

Stavanger, 29. september 2014; Det vises til børsmelding fra Norwegian Energy Company ASA ("Selskapet") 17. september 2014 vedrørende aksjespleis.

I henhold til fullmakt fra generalforsamlingen vedtatt 17. september 2014, besluttet styret samme dag å utstede 16 nye aksjer for å muliggjøre gjennomføring av aksjespleisen. Endringene i Selskapets vedtekter i forbindelse med aksjespleisen har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret. Etter utstedelsen av nye aksjer (men før gjennomføring av aksjespleisen), har Selskapet en aksjekapital på NOK 565 848 510, fordelt på 5 658 485 100 aksjer hver pålydende NOK 0,10.

Selskapets aksjer vil bli notert ex. spleis og med nytt pålydende fra i morgen 30. september 2014. Spleisen er gjort i forholdet 100:1, og 100 eksisterende aksjer gir dermed 1 ny aksje etter spleisen. Etter gjennomføring av spleisen har Selskapet 56 584 851 aksjer, hver med pålydende NOK 10.

Kontakt:
Tommy Sundt, CFO (0047 908 55 000)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner