Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010548431.
Ny rentesats i perioden 20.08.2012 - 20.11.2012 er 10,00.

Referanserente: 2,10
Margin: 7,90
Ticker: NOR03

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Norsk Tillitsmann ASA, Cecilie Natalie Haug)

Abonner

Dokumenter og linker