Resultat fra boring av Yoda prospektet

Stavanger, 30. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), StatoilHydro, operatør av produksjonslisens 271 og 302, har avsluttet boringen av brønn 7/2-1 på Yoda-prospektet. Brønnen påviste ikke hydrokarboner. Yoda brønnen er en del av Norecos omfattende leteboringsprogram med over 30 brønner på 3 år. Brønnen testet et risket volum på 1 million fat oljeekvivalenter av Norecos totalt 375 millioner fat riskede leteressurser. Noreco pådro seg ingen kostnader i forbindelse med letebrønnen ihht en bæreavtale med Faroe Petroleum.
 
Fakta om brønn 7/2-1 Yoda
Formålet med brønn 7/2-1 var å undersøke muligheten for å finne hydrokarboner i jurassiske bergarter i prospektet kalt Yoda. Prospektet ligger på Jæren-høyden, ca. 18 km sørøst av Varg-feltet. Undersøkelsesbrønnen 7/2-1 ble boret til et vertikalt dyp på 3115 m under havoverflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Det ble ikke påvist produserbare hydrokarboner i brønnen. Et standard logge- og prøveinnsamlingsprogram ble utført. Brønnen har gitt verdifull informasjon om området, og en evaluering av brønndataene vil bli utført for å kartlegge det videre ressurspotensialet i lisensen. Produksjonslisens 271 ble tildelt i Nordsjørunden i 2002, og 302 i TFO-runden 2003. Brønnen var en forpliktelsesbrønn, og dette er den andre undersøkelsesbrønnen i lisensen.
7/1-2 ble boret av den oppjekkbare boreriggen Mærsk Giant på et vanndyp på 87 m. Riggen ble operert av Talisman på vegne av StatoilHydro. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt. Riggen vil gå videre til Varg-feltet, der den skal bore for Talisman.
 
 
Bakgrunn
Noreco kjøpte en 40% andel i lisensene PL271 og PL302 fra Dong i 2006, og solgte deretter 10% av lisensene mot en 17,5% andel i lisensene PL347 og PL348 i norskehavet. I februar i år solgte Noreco ytterligere 15% av andelen i PL271 og PL302 til Faroe Petroleum som påtok seg Norecos del av kostnadene relatert til boringen av Yoda brønnen.
 
Rettighetshaverne i PL 271 og 302 er:
 
StatoilHydro Petroleum AS (Operatør)                  40%
Talisman Energy Norge AS                                 30%
Noreco                                                              15%
Faroe Petroleum                                                 15%
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner