Resultater fra leteboring på Tasta-prospektet

 
 Stavanger, 16. september 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Noreco har avsluttet leteboring på Tasta-prospektet i Nordsjøen. Brønnen påviste ikke hydrokarboner.
 
Noreco, operatør av utvinningstillatelse 412, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/9-3 (Tasta). Brønnen ble boret 15 km øst for Jotun feltet. Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i reservoarbergarter av midt jura alder (Huginformasjonen). Brønnen påviste ikke hydrokarboner. Reservoarbergarter ble påtruffet med forventet mektighet og kvalitet. Brønnen er den første i utvinningstillatelse 412 som ble tildelt i februar 2007 (TFO 2006). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2249 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Statfjordformasjonen. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
 
Kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner