Salget av Siri-feltet gjennomført

Stavanger, 23. desember 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) har nå gjennomført salget av sine eierandeler i Siri-feltet til DONG Energy.

Avtalen om å selge Siri ble annonsert i juli i år. Prisen er 13 millioner dollar med effektiv dato 1. juli 2011.

Noreco foretok nedskriving av verdien av Siri-feltet i tredje kvartal 2011, og transaksjonen er derfor ikke ventet å ha vesentlig innvirkning på selskapets resultat for fjerde kvartal 2011. Transaksjonen vil ha en positiv effekt på Norecos egenkapitalandel på om lag ett prosentpoeng som følge av reduksjon av tilhørende balanseførte verdier og gjeld.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner