Selskapspresentasjon

Stavanger, 5 August 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), En oppdatert selskapspresentasjon datert 5. august 2008 er vedlagt.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Scott Kerr, Administrerende direktør  (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Direktør for investorkontakt. (+47 992 83 856)