Siri-feltet tilbake i produksjon i januar Stavanger 4. januar 2010 Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), På grunn av dårlige værforhold i Nordsjøen forventes produksjonen fra Siri-feltet i Danmark å gjenopptas i januar 2010. Utbyggingen av Nini Øst-feltet er nå ferdig, og vil starte produksjon kort tid etter at Siri-feltet er tilbake i produksjon.

 

Oljeproduksjonen fra feltene i Siri-området (Siri, Nini og Cecilie) har vært stanset siden 31. august 2009 etter at en rutineinspeksjon avdekket sprekker i en vannbuffertank på Siri plattformen.

 

Operatøren DONG Energy er nå i ferd med og å installere midlertidig løsning i form av en metallramme for å stabilisere tanken og gjenoppta produksjon inntil en permanent løsning er på plass. Installasjonen har kommet langt, men dårlige værforhold i Nordsjøen har ført til at arbeidet har blitt forsinket. Operatøren DONG Energy og Noreco forventer å gjenoppta produksjonen fra feltene i Siri-området i januar 2010 avhengig av gode værforhold.

 

Nini Øst feltet er nå ferdig utbygd med tre nye brønner og forventes å starte produksjon kort tid etter at Siri-plattformen er tilbake i produksjon. Dette vil øke den samlede produksjonen fra området betydelig. Nini Øst er utbygget som en satellitt til Siri-feltet med en ny ubemannet plattform ca 40 km fra Siri.

 

Som tidligere rapportert har Noreco gjennom sine forsikringsordninger dekning for bl.a. produksjonstap for en periode utover 60 dager og begrenset oppad til 12 måneder. Gitt at det er funnet å være dekning under forsikringen, så vil Noreco for enhver periode som resulterer i produksjonstap i mer enn 60 dager motta en forsikringsutbetaling på USD 50 per fat råolje som ikke ble produsert. Videre vil også kostnader forbundet med tiltak for å begrense skadeomfanget av produksjonstapet, slik som midlertidige/foreløpige tiltak for å gjenoppta produksjonen være dekket av forsikringen. Forsikringskravet er under gjennomgåelse av takstmann. Selv om Noreco mener at det er dekning i forsikringen, er det på det nåværende tidspunkt for tidlig å trekke noen endelig konklusjoner før undersøkelsene om årsaken til skaden har blitt ferdigstilt.

 

Nedstengningen er ikke forventet å ha noen negativ innvirkning på feltenes reservoarer eller gjenværende reserver i Siri-området. Produksjonsstansen i Siri-området har hatt en negativ effekt på Norecos oljeproduksjon i 2009. Noreco vil rapportere produksjon for desember og 4. kvartal 2009 i begynnelsen av januar i tråd med vanlig praksis.

 

Kontakter:

Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner