Status for Norecos leteaktivitet

Stavanger, 19. november 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) deltar for tiden i tre utforskingsbrønner, Snurrevad i Barentshavet, Jette i Norskehavet og Romeo i britisk del av Nordsjøen.

Boringen av Juksa/Snurrevad-brønnen, som ligger i lisens PL490 og er operert av Lundin Norway, er i ferd med å bli avsluttet. Det er påvist olje i tynne sandsteinslag i en 8-9 meter tykk sone i det prospektive nivået kalt Juksa. Videre analyser og tolkninger er nødvendig for å kunne beregne mulige reservoarvolum. I det prospektive nivået kalt Snurrevad er det ikke påtruffet sandstein.

Jette-brønnen er lokalisert i lisens PL385 og opereres av Statoil. Boringen ble påbegynt i slutten av oktober, og resultater forventes i løpet av desember i år.

Romeo-brønnen ligger i lisens P1666 og opereres av Suncor. Boringen startet i slutten av september, og resultater forventes i løpet av desember i år.

Boring av Lupin-brønnen i lisens PL360, operert av Statoil, forventes startet i løpet av desember. Boring av Scotney-brønnen i lisens P1658, operert av Suncor, vil bli gjennomført med samme rigg som Romeo, og vil bli påbegynt etter ferdigstillelse av Romeo-brønnen.

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner