Sterk produksjon i november

Stavanger, 3. desember 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Norecos olje, gass og NGL produksjon i november var 15 200 fat oljeekvivalenter per dag.

 - Vi fortsetter vår høye produksjon, og vil om kort tid starte produksjon fra den vellykkede letebrønnen på Brage feltet, sier administrerende direktør Scott Kerr.

Olje ble solgt til 58 dollar per fat i november. Noreco har salgsopsjoner på 75 dollar per fat, og gjennomsnittsprisen per fat oljeekvivalenter oppnådd for måneden vil bli justert for salgsopsjoner i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner