Stort gassfunn i Nordsjøen

Resultat fra Noreco
 
 
Stavanger, 30. april 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Oljeselskapet Noreco rapporterer om gassfunnet selskapet har gjort på Gitafeltet i Nordsjøen. -Basert på leteboringen som er gjennomført er funnet estimert til 250 millioner fat oljeekvivalenter med en vesentlig oppside, sier administrerende direktør Scott Kerr.

Gita
Boreresultatene på Gitafeltet er meget positive. Ressurspotensialet er betydelig med 600 millioner fat oljeekvivalenter. Noreco's andel i funnet er tolv prosent.
 
Resultater første kvartal
Noreco hadde i første kvartal 2009 driftsinntekter på 469 millioner kroner, en økning på syv prosent fra første kvartal 2008. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på 116 millioner kroner og årsresultat var på minus 46 millioner kroner. Selskapet hadde en kontantbeholdning på 562 millioner kroner og 406 millioner kroner i finansielle instrumenter ved utgangen av første kvartal.
 
Økt produksjon og reserver
Noreco's produksjon i første kvartal 2009 var på linje med tidligere estimater på 13,625fat olje, en oppgang på 43 prosent fra første kvartal 2008. Noreco venter en økning av produksjonen ved oppstart av Nini East-feltet i andre halvdel av 2009. Gjennom årets første kvartal har Noreco økt sine reserver med 7,8 millioner fat oljeekvivalenter, en økning på 24 prosent sammenlignet med reservene ved starten av året.
 
Styrket finansiell stilling
Noreco har i første kvartal 2009 sikret langsiktig finansiering ved restrukturering av utestående obligasjonslån på 2.240 millioner kroner. Gjennom denne refinansieringen har Noreco styrket sin finansielle posisjon betraktelig.
 
Rapport for første kvartal og presentasjon
Rapport for første kvartal og presentasjon er vedlagt. Disse er også tilgjengelig på www.oslobors.no og www.noreco.com. Noreco vil holde en presentasjon i dag klokken 09:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen vises også som webcast. Webcast-sendingen vil være tilgjengelig på www.noreco.com og på www.oslobors.no/webcast, både som direktesending og senere i arkivert versjon. 
 
For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco, +47 99 28 38 90
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt i Noreco, +47 99 28 38 56