Styreendringer

Stavanger, 3. oktober 2014: Det vises til melding fra Norwegian Energy Company ASA (Noreco) 1. oktober 2014 om fratredelser fra styret. Styret utnevnte i møte 2. oktober 2014 styremedlem Hilde Drønen som fungerende styreleder.

Noreco har videre mottatt en anmodning om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling fra aksjonæren Sabaro Investments Limited for valg av medlemmer til styret. Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt innen fristen på én måned i allmennaksjeloven § 5-7 (2). Formell innkalling vil bli sendt separat, med lovfestet innkallingsfrist på tre uker.

Kontakt:
Tommy Sundt, CFO. Tlf.: 47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: 47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***
Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner