Styret i Noreco godkjenner årsrapport og årsberetning

Stavanger, 25. mars 2010: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR) Styret i Norwegian Energy Company ASA har godkjent konsernets og morselskapets
årsregnskap samt styrets årsberetning for 2009. Med unntak av mindre reklassifiseringer i balansen er det ikke foretatt endringer i forhold til kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2009 som ble offentliggjort 18. februar 2010.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det ikke utdeles utbytte for 2009.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider
www.noreco.com medio april 2010 i forbindelse med distribusjon av
innkalling til ordinær generalforsamling, som avholdes 6. mai 2010.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Einar GjelsvikVP Strategy & IR (+47 99 28 38 56)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

 

Abonner