Tilbakekjøp av egne obligasjoner fullført

Norwegian Energy Company ASA ("Selskapet") viser til børsmeldingen som ble sendt 17.august 2011 vedrørende tilbud om tilbakekjøp av egne obligasjoner for opp til NOK 270 millioner i pålydende verdi i de tre obligasjonslånene NOR03 (ISIN: NO 0010548431), NOR04 (ISIN: NO 0010548449) og NOR05 (ISIN: NO 0010592306) ("Obligasjonene").

Tilbudet har nå utløpt, og Selskapet vil kjøpe tilbake Obligasjoner som følger:
-    NOR03: NOK 70 millioner til pris 99,25 prosent av pari verdi pluss påløpte renter
-    NOR04: NOK 71 millioner til pris 97,00 prosent av pari verdi pluss påløpte renter
-    NOR05: NOK 129 millioner til pris 95,00 prosent av pari verdi pluss påløpte renter

Oppgjørsdato forventes å være 23 august 2011.

Arctic Securities ASA og Pareto Securities AS har bistått selskapet i forbindelse med tilbakekjøpet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Rebekka Glasser Herlofsen, CFO (+47 916 60 269)
Kjetil Bakken, VP Strategy and Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner