Tilbakekjøp av obligasjoner fullført

Stavanger, 1 desember 2011: Norwegian Energy Company ASA ("Selskapet") viser til børsmeldingen som ble sendt 30. november 2011 vedrørende tilbud om tilbakekjøp av egne obligasjoner for opp til NOK 250 millioner i pålydende verdi i de to obligasjonslånene NOR03 (ISIN: NO 0010548431) og NOR 07/12 6.00 % konvertibel obligasjon (ISIN: NO 0010368830) ("Konvertibelen").

Tilbudet har nå utløpt, og Selskapet vil kjøpe tilbake Obligasjoner som følger:
-    NOR03:             NOKm 168,5 til pris 99,00 prosent av pari verdi pluss påløpte renter
-    Konvertibelen:   NOKm 45,5 til pris 98,75 prosent av pari verdi pluss påløpte renter

Oppgjørsdato forventes å være 6. desember 2011.

Arctic Securities ASA og Pareto Securities AS har bistått selskapet i forbindelse med tilbakekjøpet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Rebekka Glasser Herlofsen, finansdirektør (+47 916 60 269)
Kjetil Bakken, direktør for investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner