Tilbud om tilbakekjøp av egne obligasjoner

Stavanger, 30 november 2011: Norwegian Energy Company ASA ("Selskapet") har engasjert Arctic Securities ASA og Pareto Securities AS ("Rådgiverne") til å kjøpe tilbake obligasjoner pålydende opp til totalt NOK 250 million i de to lånene NOR03 (ISIN: NO 0010548431) og NOR 07/12 6.00 % konvertibel obligasjon (ISIN: NO 0010368830) ("Konvertibelen", og til sammen "Obligasjonene").

Tilbakekjøpstilbudet vil være på følgende betingelser ("Tilbudet"):
-    NOR03:             97,00-100,00 prosent av pari pluss påløpte renter
-    Konvertibel:       97,00-100,00 prosent av pari pluss påløpte renter

Tilbudet vil være i form av en "Hollandsk auksjon" hvor den laveste tilbakekjøpsprisen som klarerer tilstrekkelig volum innenfor det nevnte prisintervallet vil bestemme tilbakekjøpsprisen for hvert enkelt lån.

Obligasjonseiere må plassere ordre på hele 1/4 intervallpriser fra pari (for eksempel 97,25 eller 97,50, men ikke 97,125).

Tilbudsperioden starter 30. november 2011 klokken 14:00 CET og utløper 30. november 2011 klokken 17:30 CET, hvis ikke perioden for Tilbudet blir forlenget, endret, eller avsluttet tidligere. Obligasjonseiere må ha gitt sin salgsordre til en av Rådgiverne innen 30. november 2011 klokken 17:30 CET for å ha rett til å motta denne tilbakekjøpsprisen.

Resultatet av auksjonen, inkludert allokering, vil være klart innen 1. desember 2011 klokken 09:00 CET. Dette vil også være handelsdatoen. Standard oppgjørsprosedyrer for obligasjonshandler vil være gjeldende (T+3).

Selskapet kan når som helst, etter eget ønske, forlenge, endre eller avlyse Tilbudet. Detaljene rundt en slik forlengelse, endring eller avlysning vil bli offentliggjort innen rimelig tid.

Det vil ikke foreligge noen avtale mellom Selskapet og obligasjonseiere om tilbakekjøp av Obligasjonene før Selskapet varsler dette gjennom Oslo Børs.

Obligasjonseiere som ønsker å benytte seg av Tilbudet anmodes om å kontakte:

-    Arctic Securities Fixed Income Sales at +47 21 01 31 91 eller
-    Pareto Securities Fixed Income Sales at +47 22 87 87 70

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Rebekka Glasser Herlofsen, finansdirektør (+47 916 60 269)
Kjetil Bakken, direktør for investorkontakt (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner