Tørr brønn i Nordsjøen - 25/6-4 S Kalvklumpen

Stavanger, 13. februar 2012, Norwegian Energy Company ASA (Noreco): Boringen på prospektet "Kalvklumpen" i letebrønn 25/6-4 S i lisens PL414 er i ferd med å bli avsluttet. Brønnen påtraff ikke hydrokarboner.
 

Noreco har en eierandel på 20 prosent i lisens PL414. Det norske oljeselskap er operatør for lisensen, mens øvrige partnere er Faroe Petroleum Norge og Bayerngas Norge.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner