Tørr brønn i Norskehavet

Stavanger, 30. november 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Boringen av utforskingsbrønn 6603/5-1S på Dalsnuten-prospektet i lisens PL392 i Norskehavet er avsluttet. Brønnen var tørr og det ble ikke påtruffet reservoarbergarter.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i reservoarbergarter i antatt jura alder i et propspekt kalt Dalsnuten. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 5028 meter under havflaten (5254m MD) og ble avsluttet i klastiske bergarter i nedre kritt.

Brønnen ble boret med riggen Aker Barents på 1446 meter havdyp. Operatør for lisens PL392 er A/S Norske Shell. Noreco har en eierandel på 10 prosent i lisensen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner