Tørr brønn i Norskehavet - Frusalen

 Stavanger, 9. februar 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR),Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse PL 476, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-10. Brønnen, som var tørr. ble boret på Haltenbanken og ligger om lag 5.5km øst for Midgard Feltet, og hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre og nedre Jura (Fangst- og Båtgruppe). Brønnen påtraff reservoarbergarter med noe mindre mektighet enn forventet men uten hydrokarboner. Noreco eier 30% i lisensen

 

Kontakt:

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt +47 992 83 856

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner