Tørr brønn på Ronaldo

Stavanger, 13. april 2011: Boringen av utforskingsbrønn 6507/8-8 på Ronaldo-prospektet i lisens PL434 i Norskehavet er avsluttet.
 
Brønnen ble boret omlag syv kilometer sørøst for Heidrun-feltet. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tilje- og Åreformasjonene). Det ble påtruffet reservoarbergarter med forventet mektighet og av god kvalitet i Tilje- og Åreformasjonene. Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.
 
Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Delta til et vertikalt dyp på 2525 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 329 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.
 
Partnerne i lisens PL434 er Nexen (operatør, 49 prosent), Concedo (21 prosent), Noreco (20 prosent) og E.ON Ruhrgas (10 prosent).
 
Kontaktperson i Noreco:
Kjetil Bakken, VP Strategy & Investor Relations (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner