Utbygging av Syd Arne Fase 3 vedtatt

Stavanger, 26. november 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) annonserer at eierne av Syd Arne-feltet i Danmark har vedtatt å gjennomføre utbyggingen av Syd Arne Fase 3. Dette vil bidra med en reservetilvekst på rundt tre millioner fat oljeekvivalenter netto til Noreco.

Syd Arne Fase 3-prosjektet inkluderer boring, komplettering og stimulering av 11 nye produksjonsbrønner, som vil bli produsert via to nye brønnhodeplattformer som blir knyttet til den eksisterende produksjonsplattformen på Syd Arne. Norecos andel av investeringene er anslått til om lag 450 millioner kroner fordelt over de neste seks år.

Syd Arne ligger i den danske delen av Nordsjøen, og har vært i produksjon siden 1999. Produksjonen er for tiden rundt 25,000 fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonen fra Fase 3-utvidelsen forventes å starte mot slutten av 2012 og vil bidra til en betydelig økning av feltets totale utvinningsgrad.

De nødvendige godkjennelser fra Energistyrelsen i Danmark ble mottatt i oktober.

Noreco har en eierandel på 6,6 prosent i Syd Arne, som ligger i lisens 07/89. Operatør for feltet er Hess Corporation med en eierandel på 57,5 prosent. Øvrige partnere er DONG Energy med 34,4 prosent og Danoil med 1,5 prosent.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner