Utbyggingsplan levert for Brynhild-feltet

Stavanger, 2. august 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) melder at Lundin Petroleum, på vegne av lisens PL 148 i Norge har levert en Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Brynhild-feltet (tidligere kjent som Nemo) til norske myndigheter.

 

Brynhild-feltet ligger rett ved grensen mellom Norge og Storbritannia. Utbyggingen omfatter tre brønner og rørledninger som vil bli koblet til infrastrukturen på det Shell-opererte Pierce-feltet i britisk del av Nordsjøen. Brynhild anslås å inneholde påviste og sannsynlige oljereserver (2P) på 22 millioner fat, og oljeproduksjonen forventes på det meste å komme opp i om lag 12.000 fat per dag.

 

Noreco har også inngått en opsjonsavtale som gir selskapet rett til å selge sin andel av PL148 til et annet oljeselskap. Denne opsjonen utløper i løpet av fjerde kvartal 2011, og Noreco vil benytte de kommende månedene til å vurdere sin posisjon i Brynhild-utbyggingen, og herunder ta en beslutning om hvorvidt selskapet vil investere i prosjektet eller selge seg ut av lisensen. Et eventuelt salg under denne opsjonsavtalen forventes ikke å ha vesentlig innvirkning på Norecos finansielle resultater eller lånebetingelser.

 

Noreco har en eierandel på 20 prosent i Brynhild-feltet. Lundin Petroleum er operatør og har en eierandel på 50 prosent, mens Talisman eier 30 prosent i feltet.

 

Kontakt:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner