Vedrørende delårsrapport for fjerde kvartal

Stavanger, 26. februar 2015: Som kjent vil Norwegian Energy Company ASA (Noreco) offentliggjøre delårsrapport for fjerde kvartal fredag 27. februar. Rapporten og presentasjonen vil som vanlig bli publisert på www.newsweb.no og www.noreco.com.

På grunn av pågående prosesser og obligasjonseiermøter og ekstraordinær generalforsamling neste uke, henholdsvis 2. og 3. mars, vil det ikke bli avholdt noen presentasjon fredag. Vennligst se meldingene til Oslo Børs datert 10. februar 2015 og 16. februar 2015 for ytterligere informasjon.

Ledelsen vil redegjør for selskapets finansielle situasjon og resultat for fjerde kvartal på ekstraordinær generalforsamling 3. mars.

Kontakt:
investorrelations@noreco.com

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner