Vellykket avgrensningsbrønn på Nemo

 
Stavanger, 15. februar 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Boring av avgrensningsbrønner på Nemo-funnet på norsk sokkel har blitt avsluttet. Resulatene er positive og bekrefter en utvidelse feltet. Noreco eier 20% av oljefunnet.
  • Vi er veldig fornøyd med de vellykkede resultatene fra avgrensningsbrønnen på Nemo-funnet, som er oppmuntrende med tanke på en utbygging av feltet. Brønnen har bekreftet det ressursanslaget vi hadde før boringen startet, og har styrket vår tro på oppsidepotensialet i feltet, sier administrerende direktør Scott Kerr.
Norecos ressurssanslag for funnet før disse brønnene var 22 millioner fat oljeekvivalenter. Avgrensningsbrønnen har bekreftet ressursanslaget for Nemo-funnet, og har gitt viktig informasjon som støtter opp under et mulig oppsidepotensial i lisensen. Brønnresultatene vil nå bli grundig evaluert av partnerskapet for å støtte opp under en beslutning om utbygging av feltet.
Fakta om avgrensningsbrønn 7/4-2:
Operatøren Lundin Petroleum har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 7/4-2 på Nemo-funnet i utvinningstillatelse 148 på norsk sokkel.
Brønnen ble boret med riggen Mærsk Giant til 3416 m. Brønnen fant hydrokarboner i Ula formasjonen. Brønnen ble ikke testet siden de nødvendige data, inkludert væskeprøver fra reservoaret, hadde blitt samlet inn.
Et foreløpig revidert ressursestimat for feltet er 20-30 millioner fat oljeekvivalenter.
Bakgrunnsinformasjon:
Noreco kjøpte 20% av utvinningstillatelse 148 fra Talisman Energy i 2006. De andre rettighetshaverne i lisensen er Lundin Norway AS (50%, operatør) og Talisman Energy Norge AS (30%). Nemo-funnet ble gjort i 1992.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 
          
 

Abonner