Verdande-brønn blir plugget og forlatt

Stavanger, 2. Juni 2014: Noreco er i ferd med å avslutte boringen av Verdande-brønnen 6608/10-16 (PL484). Det ble påvist hydrokarboner i to seksjoner, men brønnen vil likevel nå bli plugget og forlatt uten videre testing.

Hovedmålet for brønnen var i formasjoner fra Jura-perioden. Her ble det funnet sandsteiner med hydrokarbonmetning, men reservoarkvaliteten var dårlig og det lyktes ikke å påvise bevegelige hydrokarboner.

I det subsidiære målområdet i Kritt-bergarter ble det funnet olje i tynne sandsteinslag. Det ble tatt prøver av oljen og samlet inn data for videre evaluering.

Brønnen ble boret til et dyp av 4 000 meter under havoverflaten med boreriggen Bredford Dolphin. Brønnen blir nå plugget og forlatt, og resultatene vil bli videre evaluert for å kartlegge prospektivitet i lisensen. Resultatene så langt gir ikke grunnlag for å vurdere kommersialitet.

Partnergruppen i PL484 består av Noreco Norway AS (30 prosent og operatør), Dana Petroleum Norway AS (30 prosent), Explora Petroleum AS (30 prosent) og E.ON E&P Norge AS (10 prosent).


Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør, Tlf.: 0047 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner