Voldgiftsresultat mottatt

Stavanger, 23. november 2010: Det vises til melding 22. mars 2010 vedrørende inngåelse av avtale mellom Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE: NOR) og Norsk Tillitsmann ASA om henvisning av en uenighet rundt konverteringskursen i Noreco's konvertible obligasjonslån på NOK 218,5 millioner med ISIN NO 001036883.0 til et voldgiftspanel. 

Partene har nå mottatt voldgiftspanelets endelige avgjørelse. I overensstemmelse med Norecos påstander konkluderer voldgiftsavgjørelsen med at konverteringskursen i det konvertible obligasjonslånet ikke skal gjøres gjenstand for justering som følge av emisjonen foretatt av Noreco i mai 2009. Som følge av dette vil det verken finne sted noen økning av antall aksjer under det konvertible obligasjonslånet eller utvanning av eksisterende aksjonærer. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 918 89 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner