NPRO - Organisasjonsendring

Svein Hov Skjelle har i dag levert oppsigelse fra sin stilling som økonomi- og finansdirektør i Norwegian Property ASA for å tiltre stillingen som CFO i Entra Eiendom AS.
 
Norwegian Property har startet prosessen med å rekruttere ny økonomi- og finansdirektør, og Skjelle vil stå i stillingen til ny CFO er rekruttert  - eventuelt senest til utløp av oppsigelsesperioden 28. februar 2009.
 
Skjelle har vært en meget viktig ressurs for Norwegian Property siden børsnoteringen av selskapet. I lys av hans solide bidrag og profesjonelle holdning beklager Norwegian Property Skjelles beslutning, men vil ønske ham lykke til i den nye stillingen.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner