NPRO - Presentasjon av resultatet for 1. kvartal 2008Norwegian Property hadde i 1. kvartal brutto leieinntekter på mnok 471,2 mot mnok 248,6 i samme kvartal i fjor. Resultat før skatt verdiendringer og renter på oppkjøpsfinansiering var mnok 125,1. Etter verdiendringer på derivater og investeringseiendom og renter på oppkjøpsfinansiering var resultatet mnok -166,9.

Markedsverdien for selskapets eiendomsportefølje per 31. mars 2008 var NOK 31,1 milliarder. Netto verdi per aksje (EPRA NAV) var nok 70,15 (nok 60,26).


Hovedpunkter i 1. kvartal 2008:
 
 • Brutto leieinntekter var mnok 472,1 i første kvartal 2008 (mnok 248,6 i samme kvartal i 2007).
 •  
 • Resultat før skatt, verdiendringer og renter på oppkjøpsfinansiering var mnok 125,1.
 •  
 • Etter endring markedsverdi derivater, verdiendring investeringseiendom og rentekostnader på oppkjøpsfinansiering var underskuddet før skatt mnok 166,9 (mot et overskudd på mnok 345,4 i første kvartal 2007).
 •  
 • Netto verdi per aksje (EPRA) var nok 70,15 (nok 60,26).
 •  
 • Hotellmarkedene i Norden er sterke. RevPAR (inntekt per tilgjengelig rom) har økt med mellom 6% og 12% hittil i 2008 (per februar). RevPAR vekst for Norganis hoteller var vesentlig høyere (9,6% til 17,9%). Økning i leieinntektene for Norgani i første kvartal 2008 var 20,6% sammenlignet med 2007.
 •  
 • Samlet ledig kontorareal i Oslo utgjør nå under 4% av tilgjengelig areal. Leiene øker fortsatt, men med lavere veksttakt enn tidligere. Yielden tenderer oppover på mindre attraktive eiendommer.
 •  
 • Avtale ble signert med NEAS om forvaltning og drift av konsernets kontorportefølje. Avtalen vil sikre stabile, lave eiendomskostnader fremover.
 •  
 • Prosessene for salg av ikke-strategiske eiendeler pågår. Det er inngått avtaler for salg av ikke-strategiske kontoreiendommer med en samlet eiendomsverdi på mrd 1,4. Det pågår ulike prosesser for salg av hotellporteføljer.

 • Kvartalsrapport for første kvartal 2008 og presentasjon er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.norwegianproperty.no.

  For ytterligere informasjon, kontakt:
  Administrerende direktør,  Petter Jansen, mobil 900 98 728
  Finans- og økonomidirektør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

  Kontakter

  • Norwegian Property ASA

  Abonner

  Dokumenter og linker